Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on päivitetty 27.5.2021.

Tietosuoja- ja rekisterikäytäntömme perustuvat Medialiiton suosituksiin.

Tietosuojaseloste sisältää:

 1. Rekisterinpitäjän tiedot
 2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Missä tarkoituksissa käsittelemme henkilötietoja?
 5. Mitä hyötyä tietojesi käsittelystä sinulle on?
 6. Mitä henkilötietoja rekisterimme sisältää?
 7. Mistä lähteistä saamme henkilötietoja?
 8. Mitä eri henkilöryhmiä rekisterissämme on?
 9. Mille tahoille luovutamme henkilötietoja?
 10. Siirrämmekö henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle?
 11. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?
 12. Miten henkilötiedot on turvattu ja suojattu?
 13. Millaisia oikeuksia sinulla on?
 14. Miten tietosuojaseloste voi muuttua?
 15. Keneen voit olla yhteydessä tietosuoja-asioissa?

1. Rekisterinpitäjä

Radio SUN Oy / Pirmediat -konserni
Y-tunnus: 0580040-2
Suvantokatu 13, 33100 Tampere

2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Olli Sirén
tietosuoja@funtampere.fi
Hämeenkatu 27 B 13, 33200 Tampere

Oheisen sähköpostiosoitteen kautta käsitellään vain tietosuojaan ja rekisteriin liittyviä asioita. Kaikissa muissa asioissa ota yhteyttä oikeaan tahoon. Yhteystiedot löytyvät täältä.

3. Rekisterin nimi

Radio SUN Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja aina vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hoitamiseen, digitilauksen toimittamiseen ja laskutukseen, verkkopalvelun toteuttamiseen, viestintään ja markkinointiin.

Lisätietoja

5. Tietojen käsittelyn hyödyt rekisteröidylle

Henkilötietojen käsittely mahdollistaa rekisteröidylle Radio SUN Oy:n verkkopalveluiden vastaanottamisen ja kilpailuihin osallistumisen.

Lisätietoja

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöiden yhteystietoja, asiakassuhdetta koskevia tietoja, rekisteröidyn itse tuottamaa aineistoa, verkkopalveluiden käyttötietoa sekä yhteydenpitotietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja.

Lisätietoja

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Yhteystietoja saadaan lisäksi markkinointikontakteja myyviltä yrityksiltä, ja verkkopalvelun käyttötietoja saadaan evästeiden avulla.

Lisätietoja

8. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteröidyt kuuluvat seuraaviin ryhmiin: lehden tilaajat, mainostajat, entiset tilaajat, potentiaaliset tilaajat, potentiaaliset mainostajat, verkkopalveluiden rekisteröityneet ilmaiskäyttäjät sekä kaikki verkkopalveluiden käyttäjät.

Lisätietoja

9. Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille niiden omiin tarkoituksiin, vaan ainoastaan radion palvelujen toteuttamiseen, esimerkiksi digitilauksen toimittamiseen, digipalvelujen tarjoamiseen tai tuotteidemme markkinoimiseen.

Kunkin kumppanin kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa kumppani sitoutuu käsittelemään tietoja tietosuojalainsäädännön ja Radio SUN Oy:n ohjeistuksen mukaisesti sekä tietoturvan huomioiden. Kumppanit sitoutuvat käyttämään vain alihankkijoita, jotka noudattavat samoja käytäntöjä.

Kilpailujen osallistujatietoja ei luovuteta kokonaisuudessaan eteenpäin, ellei rekisteröity ole antanut lupaa luovuttaa tietonsa kolmannen osapuolen suoramarkkinointia varten. Kilpailujen voittajien tiedot voidaan toimittaa eteenpäin kyseisen kilpailun asiakasyritykselle palkintojen toimittamista varten.

Lisätietoja

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole lehden jakelun tai muun syyn kannalta tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Poikkeuksia ovat kumppanimme Google, Salesforce, Facebook sekä MailChimp, joiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Kaikki neljä yritystä ovat Privacy Shield -sertifioituja.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Noudatamme Medialiiton toimialasuositusta, jonka mukaan henkilötietoja säilytetään 48 kuukautta edellisestä asioinnista yrityksen kanssa.

Kilpailujen osallistujien tetoja säilytetään kilpailun päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Voittajien tietoja säilytetään 6 kuukautta kilpailun päättymisen jälkeen, jotta voittaja saadaan kontaktoitua ja palkinnon perillepääsy varmistettua.

Lisätietoja

12. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa, ja huolehdimme tietoturvasta myös teknisin keinoin.

Lisätietoja

13. Rekisteröidyn oikeudet

Sitoudumme tarjoamaan rekisteröidyille tietosuojalainsäädännön edellyttämät oikeudet.

Lisätietoja

14. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.

15. Keneen voin ottaa yhteyttä?

Asiakaspalvelu: henkilötietojen tarkistaminen, oikaiseminen, poisto ym. rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät, yksittäisiä tapauksia koskevat pyynnöt
tilaukset@funtampere.fi
Suvantokatu 13, 33100 Tampere

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö: tietosuoja-asiat yleisesti
Olli Sirén
tietosuoja@funtampere.fi
Suvantokatu 13, 33100 Tampere

Kaikissa muissa asioissa: ota yhteyttä oikeaan tahoon. Yhteystiedot löytyvät täältä.